nedjelja, 30. travnja 2017.

THE WORLD OF PENCIL (collaboration)/ SVIJET OLOVKE (suradnja)

This drawing is special because it was a collaboration between me and a two and a half year old baby girl. You  can see her drawing video here. Her hand coordination is quite remarkable for her age.Most kids that age can't even hold a pencil properly. I did most of the drawing obviously, but her contribution is pretty important.  If you look at that video carefully, you will see that she was actually trying to draw hair. She was drawing the hair in waves, meaning that she understood what the hair should look like. That just goes a way to prove you never know what kids are capable of if you don't give them the chance. I often let kids draw on my art. I think it's good to make them feel included in our daily activities. As you know if you follow this blog for a while, I have no kids of my own, but I often work with children.  Back to this drawing. I used a cover from Avon catalog cover as a reference for this drawing but I changed it up a bit. I made the fingers longer because...I'm not sure why. My husband says I always draw long fingers because my fingers are long.... I don't know, maybe that's that.

Ovaj crtež je poseban jer je napravljen u suradnji s djevojčicom koja ima dvije i pol godine. Možete vidjeti kratki video na kojem ona crta ovdje. Njena koordinacija ruke je odlična, čak i pomalo neobična za njenu dob. Većina djece te dobi ne može ni držati pravilno olovku. Očito sam ja nacrtala većinu toga, ali njen prilog je jako značajan. Pogledate li pažljivo video, vidjeti ćete da je pokušavala crtati kosu.  Ona je crtala kosu u valovima. To samo dokazuje da nikada ne znate za što su djeca sposobna ako im ne date priliku. Crtala je kosu u valovima, što znači da je shvatila kako bi kosa trebala izgledati. To samo pokazuje da nikad ne znate za što su djeca sposobna ako im ne date priliku. Ja često puštam djecu da crtaju po mojim slikama. Mislim da je dobro kada se djeca osjećaju uključenima u naše dnevne aktivnosti. Kao što znate ako pratite ovaj blog neko vrijeme, ja nemam djece, ali često radim sa djecom. Natrag na temu crteža. Koristila sam naslovnicu Avona  kao referencu za ovaj crtež, ali napravila sam neke izmjene. Napravila sam crte dužima jer...nisam sigurna zašto. Moj muž uvijek kaže da crtam duge prste jer imam duge prste...Ne znam, možda je stvarno to u pitanju. 


#blogger #art
modaodaradosti

#modaodaradosti #pencildrawing

subota, 29. travnja 2017.

Mostar, the city of bridges / Mostar, grad mostova


The weather has been unpredictable lately. One day it is Summer, the next Autumn. Today I might be sporting short sleeves, tomorrow I might be wearing a winter coat. Layering is always a good idea, but when the weather is this crazy, it turns into a necessity. Truth be told, these images were taken about a month (maybe even two) ago, but I wore practically the same thing last night. It has been raining all day yesterday and while it is not  exactly cold outdoors, it isn't warm either. One doesn't feel too warm wearing a winter coat. Meaning: Spring is hiding itself. Not that I mind much. Most of the weather is pretty gorgeous here and I would be silly to complain of a few rainy days.

Vrijeme je u zadnje vrijeme nepredvidljivo. Jednoga dana je ljeto, idućega jesen. Danas možda hodam u kratkim rukavima, sutra nosim zimski kaput. Slojevito odijevanje je uvijek dobra ideja , ali kada je vrijeme ovako ludo, onda je to nužnost. Istinu govoreći ove slike su uslikane prije mjesec (možda čak i dva), ali nosila sam praktično istu stvar jučer navečer. Jučer je cijeli dan padala kiša i iako ne mogu reći da je baš hladno vani, nije ni toplo. U zimskom kaputu nije bi bilo vruće. U prijevodu, proljeće se negdje skriva. Ne da se žalim. Većinu vremena ovdje je vrijeme poprilično lijepo i bila bi blesava da se žalim zbog par kišnih dana.
modaodaradosti

modaodaradosti #bridge #Mostar

modaodaradosti

oftd Mostar is a city of bridges. Not surprisingly, really. When  a city can boost of seven river (7!!!!), there are bound to be bridges. This bridge has had a long and an interesting history. It was rebuild six times and changed its name four time. It is officially called Musala bridge, but some people still call it Tito's bridge (one of its old names). It is located between hotel Bristol (on its left side) and hotel Bristol (on its right side).

Mostar je grad mostova. Nimalo čudno, zapravo. Kada se grad može pohvaliti sa sedam rijeka ( ni više ni manje) onda tu mora biti i mostova. Ovaj most je imao dugu i zanimljivu povijest. Šest puta je nanovo izgrađivan, a ime je promijenio četiri puta. Službeno se zove Musala most, ali neki ljudi ga zovu Titov most (jedno od njegovih starih imena). Smješten je između hotela Neretva (na svojoj lijevoj strani) i hotela Bristol (na svojoj desnoj strani).


wiwt

modaodaradosti


modaodaradosti


modaodaradosti #Neretva #Mostar
shirt/košulja: old, coat/kaput: tally Weijl, sweater/džemper:old, jeans/traperice: Amadeus, boots/čizme: Šimeckipetak, 28. travnja 2017.

Inspired by (April recap) ...Nadahnuta s (presjek travnja)

                                                   
                                                           Inspired by...April edition                                                        Nadahnuta s../ Travanjsko izdanje                                                      
                                               
There were five Inspired by posts this April (Inspired by is a regular feature on my blog that features my illustrations of other bloggers).  Perhaps there would be more if I hadn't hurt my hand. It seems that I was on a roll this month. I hope that the next month will be just as productive.

Ovoga mjeseca objavila sam pet ilustracija nadahnutih blogericama, a možda bi ih bilo i više da nisam ozlijedila ruku.  Čini mi se da mi je baš krenulo ovoga mjeseca, a nadam se da će i idući biti jednako produktivan.


#modaodaradosti
Barbara


Jessi

#inspiredbymargot
Margot
crtež olovkom
Matea
modna ilustracija #modaodaradosti
Ivana
četvrtak, 27. travnja 2017.

Potraži me u predgrađu....Search for me in the suburbs....


This post is long overdo. Actually these photographs were taken as far back as last Spring. I know, they've been in the archives for a while now. All the reason more to finally share them here. The location where these photographs were taken is Rodoch. If you want to see more photographs from this place, you can check out this recent post of mine.

Ova objava dosta kasni jer zapravo ove fotografije su uslikane prošloga proljeća. Znam, znam, već su dugo u arhivi. Razlog više da ih konačno podijelim. Lokacija za ove fotografije bio je Rodoč. Želite li vidjeti više fotografija iz ovoga mjesta, možete ih vidjeti u ovoj nedavnoj objavi.


Ova dvorišta puna neba i ptica                        These yards filled with sky and birds
uđu kao muzika stara                           like old music access a place
nekad duboko u nas                      somewhere deep in us
i tu zauvijek ostaju.                       and remain there forever
Tu ćeš sresti                              You will meet there
davno poznata lica               long known faces
jedan je kuštravi dječak              one boy with messy hair
uvijek u proljeće tu,                is always here in Spring
ti znaš zašto dolazi. *                     you know why he comes.

                                                              lyrics from this song/  stihovi ove pjesme

 


I will probably never get tired of wearing this midi skirt. This time I decided to pair it with a dress! I often wear dresses as tops. I think that one of the reasons I do it of practical nature. I own more dresses than tops. Do you ever wear skirts over dresses? What do you think about it? Speaking of this dress, it features embroidery I did myself. Do you like this embroidery trend? Have you ever tried doing embroidery?

Nikada mi neće dosaditi ova suknja dužine do gležnjeva. Ovoga puta odlučila sam je uskladiti s haljinom. Čestom nosim haljine umjesto majica (topova). Mislim da je jedan od razloga čisto praktične prirode. Imam više haljina nego majica. Nosite li vi ikada suknje preko haljina? Što vam se čini od toga? Kad smo već kod haljine, vez na njoj sam sama radila. Sviđa li vam se ovaj trend veza na odjeći? Jeste li sami nešto slično probali? 

Slikovni rezultat za modaodaradosti embroidery
here

scarf/marama: dar
dress/haljina: old+ DIY embroidery ( stara haljina, a vez je moj rad)
skirt/suknja:vintage
shoes/cipele: nosens


This area is know as Varda. Its located about Rodoch. The view from there is quite stunning, wouldn't you agree? I'm always amazed at just how much beauty there is in the area surrounding Mostar city. During Spring, everything is so green. I love it. That would be all for today. Thank you for reading!

Ovo područje je poznato kao Varda, a nalazi se iznad Rodoča. Pogled odavde je jako lijep, zar se ne biste složili? Uvijek se oduševim koliko ljepota ima u ovom području koje okružuje grad Mostar. U proljeće je sve zeleno i jako mi se to sviđa. To bi bilo sve za danas. Hvala na čitanju!srijeda, 26. travnja 2017.

Back in time (ethno village Herzegovina) / Put u prošlost..... (etno selo Hercegovina)


Do you ever wish you could travel back in time? Time travel is a very popular theme in science fiction. I can't tell you how many novels about time travel I have read so far. However, that is not what I wanted to talk about. Advancement of technology may very well allow us to physically travel back in time some day but there are other way to travel back in time. Our mind can take us anywhere, as long as we know how to use it. Yesterday I read one famous classic (my review here). While I was reading that outstanding classic, I felt like I was travelling back in time. Speaking of travelling back in time, some places might take us back in time. You know, every time I visit this little touristic village (still under construction) in Medugorje (Bosnia and Herzegovina), I feel like I have indeed travelled back in time. I suppose that is might be one of the reasons why I keep coming back here. 

Poželite li ikada da možete putovati u prošlost? Putovanje vremenom je jako popularna tema u znastvenoj fantastici. Ne mogu vam reći koliko sam romana o putovanju vremenom dosad pročitala. No, nisam htjela o tome pričati. Napredak u tehnologiji može nam doista jednoga dana omogućiti da fizički putujemo vremenom, ali postoje i drugi načini za putovanje vremenom. Naš um nam može svugdje odvesti ako se znamo njime koristiti. Jučer sam pročitala jedan poznati glasik (moj ogled ovdje )  i dok sam čitala taj izvrsni klasik, imala sam osjećaj da putujem vremenom. Kad već govorimo u putovanju u prošlost, neka mjesta nas mogu tamo vratiti. Znate, svaki put kada posjetim ovo malo turističko mjesto (još uvijek u izgradnji) u Međugorju ( u BIH), osjećam kao da sam doista otputovala u prošlost. Pretpostavljam da je to  jedan od razloga zašto se vraćam ovdje.  Now, back to colour. One thing I love about Herzegovina is the blue of its sky. Quite often, the sky here has this magical shade of blue. I don't know what it is. Is the sun? Is the climate? Some of these photographs were overexposed, so I try editing them by toning down the brightness. I hope you can see what the actual colours were like. I forgot how much time it takes to edit a photograph. It's been ages since I edited anything for this blog of mine. While I was at it, I made the above shots (the ones you already had the change to see) black and white. I always liked black and white photography.

Sada, povratak u boju. Jedna stvar koju volim u Herzegovini je plavetnilo njegoga neba. Ovdje je dosta često nebo ima čarobnu nijansu plave. Ne znam o čemu se radi.  Je li to sunce? Je li to klima? Neke od ovih fotografija su bile previše svijetle, pa sam ih pokušala urediti tako da sam smanjila svjetlost i nadam se možete vidjeti kakve su zapravo bile boje. Zaborvila sam koliko vremena treba za urediti fotografiju. Već dugo nisam dorađivala fotografije za ovaj blog. Dok sam se s tim bavila, ove gornje sam fotografije učinila crno bijelim (kao što ste mogli vidjeti). Uvijek mi se sviđala crno bijela fotografija.


I'm always inviting you to visit Herzegovina. I suppose it's only natural as I live here now. My blog was never strictly a fashion one, I always wrote about things I enjoy or/and things that interest me. Why not? I know how much I enjoy travelling 'virtually' while I'm reading other blogs. A lot of people ask me do I miss Croatia. Naturally I do. All my love for this region aside, I would move back home tomorrow if I could. There is no place like Dalmatia for me. I'm sure most people feel that way about their home. Still, I'm aware that it is a privilege to live in a region as beautiful as Herzegovina. I try to make the most of my stay here. After all, you never know where life might take you. It is always a good idea to be a tourist in your own town/place/country/region. Some day you might be forced to move and then you might regret not learning more about the place you lived in.

Uvijek vas pozivam da posjetite Hercegovinu. Pretpostavljam da je to prirodno jer tu sada živim. Moj blog nikada nije bio samo o modi, uvijek sam pisala i o stvarima u kojima uživam i koje me zanimaju.  Zašto ne? Znam koliko uživam u virtualnim putovanjima dok čitam druge blogove. Puno ljudi me puta nedostaje li mi Hrvatska? Naravno da da. Na stranu sva moja ljubav prema ovoj regiji, sutra bi se tamo preselila da mogu.  Za mene nema mjesta nalik na Dalmaciju. Sigurna sam da se većina ljudi tako osjeća kada je u pitanju njihov dom. Ipak, svjesna sam da je privilegija živjeti u ovako lijepoj regiji kao što je Hercegovina. Trudim se iz svoga boravka ovdje najviše izvući. Na kraju krajeva, nikada ne znate gdje vas život može odvesti. Uvijek je dobra ideja biti turist u svome gradu, mjestu, zemlji ili regiji. Jednoga dana možda ćete se morati preseliti i onda će vam biti žao što niste više naučili o mjestu u kojem ste živjeli. 

 


As far as outfit is concerned, it is all about dark blue and grey tones. I think these two colours (grey and blue) match quite nicely....or at least I hope so. Yesterday I finally ordered the curtains for my new home. Guess in what colour? Blue. What can I say? I love this colour. I don't have much else to say about this outfit. I wore this skirt previously here, here and here. I paired it with these dark blue shirt I had for ages. I'm still into wearing tote bags. That would be all. Have a nice day!


Što se tiče odjevne kombinacije, sve se temelji na tamno plavoj i sivim tonovima. Mislim da se ove dvije boje (plava i siva) lijepo slažu...barem se nadam. Jučer sam konačno naručila zavjese za novi dom. Pogodite u kojoj boji? Plavoj. Što reći? Volim ovu boju.  Nemam puno toga drugoga reći o ovoj kombinaciji. Ovu sam suknju već nosila ovdje, ovdje i ovdje. Uskladila sam je s ovom tamno plavom košuljom koju imam već dugo. Još uvijek stalno nosim velike torbe. To bi bilo sve. Ugodan dan želim!
shirt/košulja: old, skirt/suknja: zara, bag/torba: not branded/nije markirana, heels/pete: Peko, sunnies/sunčane: New Yorker